โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมที่ 1

โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพประจำปี เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
2,000 บาท
ดูโปรแกรมทั้งหมด >

แพ็คเกจ

โปรแกรมประจำเดือน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 โทร.045-429100 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ 1426 , 1427

7,500 บาท
ดูแพ็คเกจทั้งหมด >

หมออยากเล่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

ข้อมูลสุขภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

ข่าวสาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

กิจกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >