ศูนย์หัวใจ

ข้อมูลทั่วไป

                “ปัญหาหัวใจเราพร้อมใส่ใจดูแล”
         ศูนย์หัวใจมีความมุ่งมั่นในการให้การรักษาตามมาตรฐานการดูแลรักษาโรคหัวใจให้อยู่ในระดับสูงสุด
                โดยมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยโดยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ รักษาหลอดเลือดหัวใจโดยการขยายและใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจ และการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราวและถาวรและมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางในการให้การดูแลรักษาโรคหัวใจ 
                มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การวินิจฉัยรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มีความสามารถที่จะให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาโรคได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ และอื่นๆ

ห้องตรวจและบริการของศูนย์หัวใจ
ศูนย์หัวใจ มีห้องตรวจหัวใจและรักษาโรคหัวใจพร้อมด้วยบริการครบวงจรโดยแบ่งเป็น

1. Outpatient Unit (OPD)
                แผนกผู้ป่วยนอกให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหัวใจ  มีเครื่องมือตรวจที่แม่นยำและทันสมัย
                เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 -19.00 น.และเสาร์-อาทิตย์ 08.00 -15.00 น.(ตามตารางแพทย์ออกตรวจ)  

        Echocardiogram (Echo)
                โรงพยาบาลเลือกเครื่อง Echo หรือเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสูง  ทำให้การวินิจฉัยสามารถทำได้อย่างแม่นยำและถูกต้องยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถประเมินภาวะหัวใจผิดปรกติได้ตั้งแต่เริ่มแรก (Global Longitudinal Strain) และสามารถทำได้ทั้งอัลตราซาวด์คลื่นเสียงผ่านทางหน้าอก (Transthoracic Echocardiogram) เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจ ขนาดหัวใจ ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดแดงใหญ่ เยื่อหุ้มหัวใจ และภาวะผิดปกติในหัวใจทั้งหมด

        Exercise stress test ( Treadmill )
                    การตรวจการเดินสายพาน เพื่อประเมินสมรรถภาพของร่างกาย ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ ภาวะความดันโลหิตสูงหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะระหว่างการออกกำลังกาย ด้วยเครื่องตรวจชนิดสายพาน โดยศูนย์หัวใจมีบริการชุดและรองเท้าเพื่อเปลี่ยนในการตรวจ

        Holter monitor (1-5 days monitor)
                    การใช้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจนอกโรงพยาบาล เพื่อช่วยในการวินิจฉัยอาการใจสั่น หน้ามืด หมดสติ ที่สงสัยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

        ABI (Ankle  Brachial Index)
                    การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด คือการตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงบริเวณส่วนปลายตีบ ซึ่งเป็นอาการแสดงที่สำคัญของภาวะหลอดเลือดแข็งตัว

           ***นอกจากนั้น ที่ยังมีการตรวจโรคหัวใจอื่นๆ เช่น การตรวจหินปูนในหลอดเลือด (Coronary Artery Calcium) หรือการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT coronary) ซึ่งตรวจที่บริเวณแผนกเอกซเรย์ชั้น1 โดยทุกการตรวจจะได้รับการดูแลแต่ละขั้นตอนโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

2.     Cardiac Catheterization Laboratory (Cath lab ) ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ
ให้บริการตรวจสวนหัวใจแบบนัดหมายแลแบบฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
                 ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ใช้วินิจฉัยและรักษาภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยการทำบอลลูนและใส่ขดลวดในหลอดเลือดหัวใจ มีแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีความซับซ้อน หรือหลอดเลือดหัวใจที่ตันสนิท โดยเน้นความสำเร็จในการเปิดหลอดเลือดและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยทั้งขณะทำหรือหลังทำ สามารถรักษาโรคลิ้นหัวใจหรือโรคผิดปรกติของหัวใจชนิดต่างๆ ด้วยการผ่าตัดและใช้สายสวนหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด นอกจากนั้นยังมีการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษารวมทั้งการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น การใส่เครื่องกระตุ้นหรือกระตุกหัวใจโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจในกรณีหัวใจเต้นช้าหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นพริ้ว

สถานที่ตั้ง

ศูนย์หัวใจ ตั้งอยู่ชั้น 4 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดบริการเวลา 08.00 – 20.00  น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์หัวใจ โทร.  045 – 429100 ต่อ 4422 , 4442
โทรศัพท์มือถือ 062-1043880

แพทย์ประจำศูนย์

1.นพ.วีระ มหาวนากูล              อายุรแพทย์โรคหัวใจ
2.พญ.วิภาดา  เชาวกุล อายุรแพทย์
3.นพ.ยิ่งศักดิ์  สันธนาคร อายุรแพทย์โรคหัวใจ
4.นพ.วรวุฒิ ทัศนาวิวัฒน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ
5.นพ.วีระยุทธ ธิมาภรณ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ
6.นพ.ปฐมพงษ์  คำภามูล อายุรแพทย์โรคหัวใจ
7.นพ.ธนิต ลยางกูร          อายุรแพทย์โรคหัวใจ