ศูนย์หัวใจ

ข้อมูลทั่วไป

                “ปัญหาหัวใจเราพร้อมใส่ใจดูแล”
         ศูนย์หัวใจมีความมุ่งมั่นในการให้การรักษาตามมาตรฐานการดูแลรักษาโรคหัวใจให้อยู่ในระดับสูงสุด
                โดยมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยโดยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ รักษาหลอดเลือดหัวใจโดยการขยายและใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจ และการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราวและถาวรและมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางในการให้การดูแลรักษาโรคหัวใจ 
                มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การวินิจฉัยรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มีความสามารถที่จะให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาโรคได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ และอื่นๆ

ห้องตรวจและบริการของศูนย์หัวใจ
ศูนย์หัวใจ มีห้องตรวจหัวใจและรักษาโรคหัวใจพร้อมด้วยบริการครบวงจรโดยแบ่งเป็น

1. Outpatient Unit (OPD)
                แผนกผู้ป่วยนอกให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหัวใจ  มีเครื่องมือตรวจที่แม่นยำและทันสมัย
                เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 -19.00 น.และเสาร์-อาทิตย์ 08.00 -15.00 น.(ตามตารางแพทย์ออกตรวจ)  

        Echocardiogram (Echo)
                โรงพยาบาลเลือกเครื่อง Echo หรือเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสูง  ทำให้การวินิจฉัยสามารถทำได้อย่างแม่นยำและถูกต้องยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถประเมินภาวะหัวใจผิดปรกติได้ตั้งแต่เริ่มแรก (Global Longitudinal Strain) และสามารถทำได้ทั้งอัลตราซาวด์คลื่นเสียงผ่านทางหน้าอก (Transthoracic Echocardiogram) เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจ ขนาดหัวใจ ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดแดงใหญ่ เยื่อหุ้มหัวใจ และภาวะผิดปกติในหัวใจทั้งหมด

        Exercise stress test ( Treadmill )
                    การตรวจการเดินสายพาน เพื่อประเมินสมรรถภาพของร่างกาย ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ ภาวะความดันโลหิตสูงหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะระหว่างการออกกำลังกาย ด้วยเครื่องตรวจชนิดสายพาน โดยศูนย์หัวใจมีบริการชุดและรองเท้าเพื่อเปลี่ยนในการตรวจ

        Holter monitor (1-5 days monitor or more)
                    การใช้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาในการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจนอกโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น เพื่อช่วยในการวินิจฉัยอาการใจสั่น หน้ามืด หมดสติ ที่สงสัยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

        ABI (Ankle  Brachial Index)
                    การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด คือการตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงบริเวณส่วนปลายตีบ ซึ่งเป็นอาการแสดงที่สำคัญของภาวะหลอดเลือดแข็งตัว

           ***นอกจากนั้น ที่ยังมีการตรวจโรคหัวใจอื่นๆ เช่น การตรวจหินปูนในหลอดเลือด (Coronary Artery Calcium) หรือการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT coronary) ซึ่งตรวจที่บริเวณแผนกเอกซเรย์ชั้น1 โดยทุกการตรวจจะได้รับการดูแลแต่ละขั้นตอนโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

2.     Cardiac Catheterization Laboratory (Cath lab ) ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ
ให้บริการตรวจสวนหัวใจแบบนัดหมายและแบบฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
                 ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ใช้วินิจฉัยและรักษาภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยการทำบอลลูนและใส่ขดลวดในหลอดเลือดหัวใจ มีแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีความซับซ้อน หรือหลอดเลือดหัวใจที่ตันสนิท โดยเน้นความสำเร็จในการเปิดหลอดเลือดและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยทั้งขณะทำหรือหลังทำ สามารถรักษาโรคลิ้นหัวใจหรือโรคผิดปรกติของหัวใจชนิดต่างๆ ด้วยการผ่าตัดและใช้สายสวนหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด นอกจากนั้นยังมีการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษารวมทั้งการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น การใส่เครื่องกระตุ้นหรือกระตุกหัวใจโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจในกรณีหัวใจเต้นช้าหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นสั่นพริ้ว
3.     การผ่าตัดหัวใจ
        - ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม (Valve replacement)
         - ผ่าตัดทำบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass) 
4.     Critical Cardiac Care Unit (CCU)
               หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจของศูนย์หัวใจ มีการเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยระบบมาตรฐานสากลตลอด 24 ชม. (Central E.K.G. Monitoring) ทำให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย มีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automatic Defibrillation) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดชั่วคราวแบบภายใน (Temporary Pacemaker) เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดหัวใจชนิดชั่วคราวผ่านผนังทรวงอกแบบภายนอก (External Temporary Pacemaker) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump) เป็นเครื่องมือที่ช่วยประคับประคองระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำ ทำให้ปริมาณโลหิตที่ออกจากหัวใจเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

สถานที่ตั้ง

ศูนย์หัวใจ ตั้งอยู่ชั้น 4 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดบริการเวลา 08.00 – 20.00  น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์หัวใจ โทร.  045 – 429100 ต่อ 4422 , 4442
โทรศัพท์มือถือ 062-1043880

แพทย์ประจำศูนย์

1.นพ.วีระ มหาวนากูล              อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ Interventionist
2.พญ.วิภาดา  เชาวกุล อายุรแพทย์
3.นพ.ยิ่งศักดิ์  สันธนาคร อายุรแพทย์โรคหัวใจ
4.นพ.วรวุฒิ ทัศนาวิวัฒน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ Interventionist
5.นพ.วีระยุทธ ธิมาภรณ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ Interventionist
6.นพ.ปฐมพงษ์  คำภามูล อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
7.นพ.ธนิต ลยางกูร          อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ Interventionist