ห้องพัก Super VVIP

ราคาสุทธิ 7500.-

ห้องพัก Super VIP

ราคาสุทธิ 6500.-

ห้องพัก VIP

ราคาสุทธิ 5000.-

ห้องพัก Super Deluxe

ราคาสุทธิ 4000.-

ห้องพัก Deluxe A

ราคาสุทธิ 3700.-

ห้องพัก Deluxe B

ราคาสุทธิ 3400.-

ห้องพัก Superior B

ราคาสุทธิ 3200.-

ห้องพัก Standard A

ราคาสุทธิ 3100.-

ห้องพัก Standard B

ราคาสุทธิ 2700.-

ห้องพักคู่

ราคาสุทธิ 2500.-

ห้องพักรวม 6 เตียง

ราคาสุทธิ 1600.-

ห้อง ICU

ราคาสุทธิ 7840.-

ห้อง Palliative care (KOON)

ราคาสุทธิ 7500.-