ระบบประสาทและสมอง

ข้อมูลทั่วไป

สมองและระบบประสาท มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ทำหน้าที่ควบคุมกลไกต่างๆของร่างกาย หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสมองและระบบประสาท จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันท่วงที

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี พร้อมทีมแพทย์ซึ่งประกอบด้วย อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ และศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาที่ต้นเหตุ และไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

เครื่องมือในการตรวจรักษาระบบประสาทและสมองที่ รพ. อุบลรักษ์ ธนบุรี
    - เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging 1.5 Tesla)
    - เครื่อง CT Scan 128 slice
    - เครื่องตรวจเส้นประสาท Digital Biothesiometer

โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง
    - โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พากินสัน
    - อัมพฤกษ์ อัมพาต
    - อุบัติเหตุทางสมองและไขสันหลัง
    - โรคลมชัก
    - ปลายประสาทอักเสบ
    - ความผิดปกติของระบบประสาทตั้งแต่แรกเกิด
    - พัฒนาการช้าในเด็ก
    - ภาวะติดเชื้อในระบบประสาท
    - เนื้องอกในระบบประสาทและสมอง

การฟื้นฟูระบบประสาทและสมอง ด้วยเครื่องมือทางกายภาพที่ทันสมัย
    - เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก Peripheral Magnetic Stimulation (PMS)

สถานที่ตั้ง

แผนกศัลยกรรม 

โทร 045-429100 ต่อ 1145

แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 รพ. อุบลรักษ์ ธนบุรี

โทร 045-429100 ต่อ 1123, 1124

แผนกเด็ก ชั้น 3 รพ. อุบลรักษ์ ธนบุรี

โทร 045-429100 ต่อ 2258, 2254

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ดามร ประสิทธิภูริปรีชา    ประสาทศัลยแพทย์

พญ. เพ็ญจันทร์ สายพันธ์       กุมารแพทย์ระบบประสาท

นพ. อัศวิน รุจิศิรศานต์กุล        ประสาทศัลยแพทย์

นพ. ณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ       แพทย์ประสาทวิทยา

พญ. พรรณปพร โคนพรรณ      อายุรแพทย์ประสาทวิทยา