แผนกกระดูกและข้อ

ข้อมูลทั่วไป

    ปัญหาความเจ็บปวด มึนชา อ่อนแรง การเคลื่อนไหวติดขัด ได้รับบาดเจ็บ พิการผิดรูป มีก้อนเนื้องอก ฯลฯ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่เกี่ยวกับการทรงตัว และการเคลื่อนไหว ตั้งแต่ส่วนคอลงไปถึงก้นกบ รวมตลอดทั้งแขนขา เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่แผนกกระดูกและข้อ ซึ่งมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์สูงในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้คอยให้คำแนะนำในการตรวจวินิจฉัย ซ่อมแซม แก้ไข รักษา ประจำวันทุกวันตลอดสัปดาห์ 
    การซักถามประวัติอาการ และการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถช่วยให้ได้รู้สาเหตุที่ชัดเจนถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็นเบื้องต้นของกระบวนการรักษาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีของการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเครื่อง CT scan, MRI, เครื่อง X-Ray, เครื่องตรวจมวลกระดูก BMD, การตวรจเลือดเพื่อหาค่าสลายกระดูก การสร้างกระดูก และระดับวิตามินดี
    วิสัยทัศน์ พันธกิจของแผนกกระดูกและข้อ คือการเป็นศูนย์ให้บริการระดับตติยภูมิระดับสูง เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ การผ่าตัดกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท การผ่าตัดแก้ไขความพิการของแขนขา การผ่าตัดชนิดแผลเล็กผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery) ฯลฯ และยังคงพัฒนาสมรรถนะ ให้ก้าวหน้าทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้มารับบริการ

สถานที่ตั้ง

แผนกกระดูกและข้อ ตั้งอยู่ชั้น 2 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกกระดูกและข้อ โทร. 045-429100 ต่อ 2241 , 2242


แพทย์ประจำศูนย์

1. นพ. สุรชัย สุพันธมาตย์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
2. นพ.ธีระศักดิ์ หลายวิวัฒน์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
3. นพ.สันทัด ภาติยะศิขัณฑ์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
4. นพ.สุภเชษฐ์ ชีรณวาณิช          ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
5. นพ.พิพัฒน์ คงวชิรไพฑูรย์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์