ระบบประสาทและสมอง

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี พร้อมทีมแพทย์ซึ่งประกอบด้วย อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ และศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาที่ต้นเหตุ และไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

โรคมะเร็ง

ให้บริการตรวจคัดกรอง และรักษามะเร็งด้วยการให้ยาเคมีบำบัด

ผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS)

การผ่าตัดผ่านกล้องช่วยให้บาดแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

ศูนย์หัวใจ

“ปัญหาหัวใจเราพร้อมใส่ใจดูแล” ศูนย์หัวใจมีความมุ่งมั่นในการให้การรักษาตามมาตรฐานการดูแลรักษาโรคหัวใจให้อยู่ในระดับสูงสุด โดยมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยโดยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ รักษาหลอดเลือดหัวใจโดยการขยายและใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจ และการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ

แผนกฉุกเฉิน

ให้บริการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพ แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วงอายุ

แผนกอายุรกรรม

ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม โดยทีมแพทย์ทั่วไปที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ดูแลแบบองค์รวม ดั่งคำขวัญที่ว่า บริการด้วยหัวใจดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท

แผนกหู คอ จมูก

มีทีมแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางหู คอ จมูก ปัญหาการได้ยิน และเวียนศีรษะ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การรักษา รวมถึงการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย

แผนกกระดูกและข้อ

ให้บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ เช่น โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อมเป็นต้น โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แผนกสูตินรีเวช

มีบริการทางด้านสูติและนรีเวช ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช มะเร็งนารีเวชและปรึกษาการมีบุตรยาก การให้บริการโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดเวลาทำการ

แผนกศัลยกรรม

ให้บริการดูแลรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยเพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการ

แผนกเฉพาะทางโรคผิวหนัง

นวัตกรรมความงามเพื่อสุขภาพผิวที่ดี ด้วยศักยภาพในการบริการดูแลสุขภาพผิวพรรณ ความงาม และรักษาโรคผิวหนัง โดยแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด ในการดูแลผิวพรรณ และความงาม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผิวสวย สุขภาพดีที่คุณมั่นใจ

แผนกทันตกรรม

“บริการทันตกรรมวิถีใหม่ ทันสมัย มั่นใจในความปลอดภัย” ภายใต้ห้องทันตกรรมความดันลบ ที่อุบลรักษ์ธนบุรี ให้บริการดูแลรักษา ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ และให้บริการทางทันตกรรมอย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ

แผนกไตเทียม

ให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเน้นในเรื่องของการดูแลและให้บริการดุจญาติ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แผนกจักษุ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจักษุวิทยา

แผนกกุมารแพทย์

ให้บริการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้องกันเด็กตั้งแต่แรกเกิด–15 ปี ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยและพึงพอใจ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ให้บริการด้วยวิธีการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยระดับโลก การคัดเชื้อเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine insemination : IUI)

แผนกรังสีวินิจฉัย

“บริการทางรังสีวินิจฉัยที่ครอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ที่รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี” ให้บริการทางรังสีวินิจฉัยภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการให้บริการทาง รังสีวินิจฉัย

แผนกห้องผ่าตัด

ให้บริการผ่าตัดทุกประเภท ผ่าตัดกระดูก ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดต่อมลูกหมากโต ผ่าตัดนิ่ว

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งจำหน่ายเวชภัณฑ์และกายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

ศูนย์ช่วยการได้ยิน

ให้คำปรึกษาปัญหาการได้ยิน ตรวจวัดระดับการได้ยิน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

ตรวจ Sleep Test

การตรวจการนอนหลับ เพื่อบอกความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในขณะนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอนกัดฟัน นอนละเมอ ภาวะชักขณะหลับ และแขนขากระตุก โดยใช้เครื่องมือเฉพาะที่สามารถบอกความผิดปกติของการนอนหลับได้ ร่วมกับการดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางและนักเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนอน

ศูนย์อัลตร้าซาวด์สูตินรีเวช

ทำให้เห็นภาพของทารกดูเหมือนจริง มองเห็นอวัยวะภายนอกของทารกในครรภ์ได้ชัดเจนขึ้น

แผนกประกันชีวิต และ พรบ.

พร้อมให้คำปรึกษาการใช้สิทธิประกันสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ศูนย์ MRI

สามารถใช้ตรวจได้เกือบทุกระบบอวัยวะของร่างกาย ได้แก่ ระบบสมอง ระบบช่องท้องทั้งหมด ระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ เป็นต้น

แผนก ICU

บริการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและผู้ป่วยหนัก มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

คลินิกสุขภาพเพศ

ให้คำปรึกษา และการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ ให้คำปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ